آموزشي . پرورشي . ( ناحیه 2 خرم آباد )

 

 

فعالیت های مربوط به درس ادبیات فارسی خانم صدیقه بازگیر

 

ترم اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹

 

بسمه تعالي"       نام و نام خانوادگي:                                  امتحان نگارش و انشا         پايه ي سوم راهنمايي         ترم اول

 

 

1-   درنگارش انشا به چه مواردي بايدتوجّه كرد؟(2نمره)

 

 

به نام خدا

بودجه بندي سالانه ي درس ادبيات فارسي پايه اول و دوم و سوم راهنمايي

ماه هاي سال

فصل هاي كتاب

پايه اوّل راهنمايي

پايه دوم راهنمايي

پايه سوم راهنمايي

(كتاب جديدالتأليف)

 

مهر

 

فصل اول

ستايش ،درس اوّل، درس دوم ،درس سوم ،آزمون مرحله اي

ستايش ،درس اوّل، درس دوم ،درس سوم ،آزمون مرحله اي

ستايش ،درس اوّل، درس دوم ،درس سوم ،مطالعه و پژوهش (1)،آزمون مرحله اي

 

آبان

 

فصل دوم

شعر خواني وحكايت،درس چهارم،مطالعه(1)،درس پنجم ،درس ششم ،آزمون مرحله اي

شعر خواني وحكايت،درس چهارم،مطالعه(1)،درس پنجم ،درس ششم ،آزمون مرحله اي

شعر خواني وحكايت،درس چهارم، ،درس پنجم ،درس ششم ، مطالعه و پژوهش (2)،آزمون مرحله اي

 

آذر

 

فصل سوم

روان خواني ،درس هفتم ،درس هشتم ،شعر خواني و حكايت ،آزمون مرحله اي

روان خواني ،درس هفتم ،درس هشتم ،شعر خواني و حكايت ،آزمون مرحله اي

روان خواني ،درس هفتم ،درس هشتم، مطالعه و پژوهش(3) ،شعر خواني و حكايت ،آزمون مرحله اي

 

دي

 

فصل چهارم

درس نهم ،درس دهم ،مطالعه (2)

درس نهم ،درس دهم ،مطالعه (2)

درس نهم ،درس دهم ،مطالعه و پژوهش (4)،روان خواني

آزمون پاياني مرحله اوّل

آزمون پاياني مرحله اوّل

آزمون پاياني مرحله اوّل

روان خواني

روان خواني

درس يازدهم

 

بهمن

فصل پنجم

درس يازدهم،درس دوازدهم،درس سيزدهم،شعر خواني و حكايت

درس يازدهم،درس دوازدهم،درس سيزدهم،شعر خواني و حكايت

درس دوازدهم،درس سيزدهم،شعر خواني و حكايت

 

اسفند

 

فصل ششم

آزمون مرحله اي،درس چهاردهم،درس پانزدهم،درس شانزدهم ،روان خواني

آزمون مرحله اي،درس چهاردهم،درس پانزدهم،درس شانزدهم ،روان خواني

آزمون مرحله اي،درس چهاردهم،درس پانزدهم(آزاد)،درس شانزدهم ،روان خواني

 

فروردين

 

فصل هفتم

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

درس هفدهم،درس هيجدهم ،درس نوزدهم (آزاد)

درس هفدهم،آداب مطالعه (2)،درس هيجدهم ،درس نوزدهم (آزاد)

درس هفدهم،درس هيجدهم (آزاد)،درس نوزدهم

ارديبهشت

فصل هشتم

شعر خواني و حكايت ،درس بيستم ، درس بيست و يكم ،روان خواني و نيايش

شعر خواني و حكايت ،درس بيستم ، درس بيست و يكم ،روان خواني و نيايش

شعر خواني و حكايت ،درس بيستم ، درس بيست و يكم ،روان خواني و نيايش

آزمون مرحله ي دوم

آزمون مرحله ي دوم

آزمون مرحله ي دوم

 

                     

2-   انشا را مي توان به شيوه ي......................نوشت.(5/0نمره)

 

3-   بهره گيري از شبكه ي معنايي متناسب با موضوع انشا برزيبايي متن مي افزايد. (5/0نمره)         

                                  درست                                    نادرست

 

 

4-   انشاي زيبا ، آغاز وپاياني دارد و ميان بخش هاي آن .......................ديده مي شود.(5/0 نمره)

 

5-   بيت زير را به نثر ساده بازگرداني كنيد.(1نمره)                                                                           

  نبيني ز شاهان كه بر تخت گاه                           ز دانندگان باز جويند راه

 

 

 

6-   براي هريك از واژه هاي زير، يك ((شبكه ي معنايي)) بسازيد. (2 نمره))                                                                        ستاره:                                                                                                                                                                            شعله:

 

7-   با هريك از واژه هاي زير يك جمله ي ادبي بنويسيد. (2نمره)                                             

 طنين:                                                                                                                                                                                 مشتاق:

 

8-   كلمات زير را در يك بند به كار ببريد. (5/1نمره)                                                                                               مسئوليّت، آموزش،تربيت،كوشش،زندگي،آرام،فراهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- از دو موضوع زيريكي را انتخاب كنيد و انشايي با توجه به قواعد نگارشي در مورد آن بنويسيد. (10نمره)

الف) در مورد شگفتي هاي آفرينش                                                                                                                                                 ب)گزارشي از كتابخانه مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بسمه تعالي"    نام و نام خانوادگي:                                      امتحان نگارش وانشا        پايه ي دوم راهنمايي          ترم اول

 

1- باهريك از واژه هاي زير يك جمله ي ادبي بنويسيد. (2نمره)                                                                                                               ستاره:                                                                                                                                                                                             مرواريد:

                                                                              

2- درستي يا نادرستي جمله هاي زير را مشخص كنيد. (1نمره)                                                          

الف) براي جذاب تر كردن انشا مي توان از تلميح بهره گرفت.                                   درست                         نادرست   

ب) رعايت حاشيه گزاري در دو طرف انشا به فهم متن كمك مي كند.                        درست                         نادرست  

 

3- در نوشتن انشا بايد به اصل ساده نويسي و..........................توجّه كنيم.(5/0 نمره)

 

4- يكي از راه هاي زيباتر كردن نوشته و تأثير بخشي آن به كار گيري آرايه ي ...................است.(5/0نمره)

 

5- كدام عا مل باعث زيبايي و انسجام نوشته مي شود؟(5/0نمره)

 

6- بيت زير را به نثر ساده و روان باز گرداني كنيد.(5/1 نمره)

هر شب كه روي به جا مه ي خويش                                               كن نيك تأمّل اندر اين باب

 

 

7- عبارت ناتمام زير را تايك بند ادامه دهيد.(2نمره)

يك نوجوان شايسته...................

 

 

 

8- با واژه هاي ( (جوا ن،شاداب،طبيعت،نسيم،بهار))يك بند زيبا بنويسيد.(2نمره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- از دو موضوع زيريكي را انتخاب كنيد و انشايي با توجّه به قواعد نگارشي در مورد آن بنويسيد. (10نمره)

الف) گزارشي از يك سفر خيالي

ب)براي داشتن خانواده اي آرام و بانشاط چه بايد كرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         موفق باشيد                                                            بارم كل :20نمره

 

 

 

"بسمه تعالي"         نام و نام خانوادگي:                                   امتحان املا           پايه دوم راهنمايي                       ترم اول

 

يكي از بزرگ ترين ارزش ها و دست آوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي ما «خودباوري» در تمام زمينه ها ست. انقلاب كرامت انساني را به جامعه باز گرداند به گونه اي كه همه توانستند گوهر والاي وجودي خويش را باز يابند.

چند روز قبل از فرار شاه، شبي سخنران مسجد محلّه پيش نهاد كرد شب ها به پشت بام برويم و براي اعتراض به آن حكومت ظالم و فاسد «الله اكبر» بگوييم.

مردم سرزمين ايران مانند ديگر مسلمانان اسامي فرزندان خود را از نام هاي ائمّه و اوليا و اوصياي دين خود يا اديان ديگر  يا عناويني كه بيانگر تقوا و فضيلت باشد ، انتخاب مي كنند.

بعضي ها بهار را زيباترين فصل سال و عروس فصل ها مي نامند شايد به اين سبب كه بهار فصل تجديد حيات طبيعت و رويش و جوانه زدن است در اين فصل زمين سر از خواب زمستاني برمي دارد و بستر گل هاي رنگارنگ مي شود و زيبايي بنفشه هاي نيلي و زرد و كبود را به چشم مشتاقان طبيعت عرضه مي كند.

ما مي توانيم با توكّل به پروردگار و تلاش به مهارت هاي زندگي دست يابيم و زندگي خود را سر شار از طراوت و شادابي و شكوفايي كنيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بسمه تعالي"         نام و نام خانوادگي:                                   امتحان املا           پايه دوم راهنمايي                       ترم اول

 

1- مترادف كلمه هاي زير را بنويسيد.(2نمره)

كرامت:                                  حماسه:                                            ايثار:                                         استقلال:

2- املاي همه گزينه ها جز گزينه ..............با توجه به معني درست است.(5/0نمره)

مشقّت: سختي،رنج                    منحسر: محدود                      غرس:كاشتن درخت                  اهتزاز:تكان خوردن

3- در متن زير واژه ه هاي نادرست املايي راپيدا كنيدو شكل درست آن ها را بنويسيد.(5/1نمره)

در ايران نشستن در مجالس آداب خواصي دارد.درهضور كساني كه احترامشان واجب و لازم است،زانوان را به زمين مي زنند وموغّر و متين مي نشينند.

4-معني كدام گزينه ((رازها))است؟(5/0نمره)

اصرا ر                                                  اسرا ر                                                               اثرا ر                       

5-دو واژه بنويسيد كه با حرف((ظ))شروع شود.(5/0نمره)

 

6-دو واژه بنويسيدكه حرف آخرآن ها((ص))باشد.(5/0نمره)

 

7-معني واژه هاي زير را بنوسيد وسپس با توجه به معني با هريك جمله اي بنويسيد.(5/2نمره)

صواب:

ثواب:

8- مفرد واژه هاي زير را بنويسيد.(1نمره)                                                                                                                                        لطايف:                                    اخبار:                                    مقاصد:                                      عوامل: 

         

9-متضاد كلمه هاي زير را بنويسيد.(1نمره)

استوار:                                  نظام مند:                                عدالت:                                    صلح:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                  موفق باشيد                                                        بارم كل:20نمره

 

 

حوزه شناختي

حوزه مهارتي

حوزه نگارشي (عاطفي)

1- آشنايي با ساختمان و معني واژه ها

2-  آشنايي با دستور زبان فارسي

3- آشنايي با املاي كلمات

4- آشنايي با آداب و رسوم مردمان نواحي مختلف

5- آشنايي مختصر با تاريخ ادبيّات

6- آشنايي با نمونه هاي مختلف ادبي

7- آشنايي با برخي قالب هاي ادبي

8- الگو ها و روش هاي كتاب فارسي

الگو هاي اطلاعات روش توضيح و كنفرانس روش بحث گروهي

9- روش پرسش و پاسخ ، روش تمرين و تكرار روش تلفيقي

10- روش خطابي ، روش هم خواني شعرها ، روان خواني ها

1- توانايي درك گفته ها و نوشته ها

2- توانايي سخن گفتن در برابر جمع

3- توانايي نوشتن به زبان فارسي معيار

4- توانايي درك زيبايي هاي ادبي

5-توانايي تشخيص و مقايسه قالب هاي شعري

6- توانايي به كار گيري آموخته ها در نگارش متن

7- ( درس در ستايش خدا) معني واژه ها را ياد بگيريد . آشنايي با خواجه عبد الله انصاري نثر مسجع و سجع را بشناسيد.

8- آشنايي با قالب شعري قصيده همراه با شكل آن و موضوعات آن ، مهارت استفاده از مواد آموزشي ، مهارت پرسش و پاسخ  ، همارت شروع خوب.

1- تقويت علاقه به كاربرد صحيح مهارت هاي زباني در زندگي روزمره

2- تقويت ميل و رقبت به اصول اخلاقي

3- تقويت نگرش مثبت به علم آموزي و قدر داني از ميراث فرهنگي

4- تقويت نگرش مثبت به مطالعه ، منابع و متون مناسب ادبي

5- تقويت علاقه به استفاده از زيبايي هاي ادبي در گفتار و نوشتار و هدف هاي كمكي كتاب فارسي

6- انواع قالب هاي شعري را نام ببريد.

7- آرايه هاي ادبي را در شعر تشخيص بدهند .

8- حفظ شعر

10- روان خواني شعر با صداي رسا و شيوا

11- آشنايي با انواع نثر ادبي از جمله مسجع

1- شعر ساده

2- شعر ادبي

3- شعر مسجع

طرح درس ادبيّات فارسي سال سوم 90-1389

 

هدف هاي كلي درس

حيطه ها

روش تدريس:

 

مواد و وسايل و رسانه هاي آموزشي

ارزش يابي

تكليف(فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه)

-آشنايي با ايرج ميرزا به عنوان يكي از چهره هاي ادبي ايران

-آشنايي با شيوه ونحوه ي بيان ايرج ميرزا

-توانايي خواندن شعر يا لحن وآهنگ مناسب

-تقويت علاقه ونگرش مثبت نسبت به ادبيّات فارسي

-آشنايي با ادبيّات تعليمي ونمونه شعرهاي تعليمي و...

دانشي

نگرشي

مهارتي

موجود:

-خواندن خطايي

-هم خواني

-صامت خواني

-پرسش وپاسخ

پيشنهادي:

-كارايي

-گروه

-آزاد خواني

-تلفيقي

موجود:

كتاب

گچ

تخته

پيشنهادي:

-نوار قرائت شعر

-ضبط صوت

-استفاده از رايانه و اينترنت

-پوستر و تصوير از پيام شعر

موجود:

-پاسخ به تمرين هاي بخش

-خواندن به صورت شفاهي

-پاسخ به تمرين هاي بخش نوشتن به صورت كتبي

 

پيشنهادي:

-كلمات مخفف را در شعر پيدا كنيد.

-در مورد ايرج وافكار و اشعار هاي وي سه خط بنويسيد.

-پيام ونكات اخلاقي درس را بيان كنيد.

-و...

موجود:

-حل تمرين هاي مربوط به خود

ارزيابي

پيشنهادي:

آوردن شعر هاي ديگر از ايرج ميرزا وخواندن در كلاس

-آوردن نمونه هاي ديگر از ادبيّات اندرزي

×

×

×

روش تدريس:

-شاعرچند نكته ي تعليمي را ياد آور شده است؟

-اگر در رابطه با احترام پدر ومادر،حديث وآيه اي يا سخني از بزرگان برعهده داريد بيان كنيد.

-شاعر در پايان هر روز به خواننده چه سفارشي مي كند؟

-بيت"چون باادب وتميز باشي/نزدهمه كس عزيز باشي"

بيت بالا تداعي كننده كدام آيه ي قرآن مجيد است؟

-از فوايد سحر خيزي چه مي دانيد؟

-و...

درس يازدهم : پند پدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغات جديد درس

كلماتي كه دانش آموزان در پايان درس به ذهن مي سپارند.

فعاليت هاي بخش خواندن

فعاليت هاي بخش نوشتن

- سحرگاهان

 

- چابكي

 

- زنهار

 

- تأمل

 

- ايرج ميرزا و آشنايي با اشعار و افكار و 

 

نمونه شعر هاي وي

 

- سحر خيزي –با ادب بودن –گوش دادن به

 

نصايح ديگران –راست گويي-علم آموزي و احترام به پدر و مادر

 

 

 

- قرائت شعر با لحن و آهنگ زيبا

 

- پاسخ به تمرين هاي خود ارزيابي

 

- بيان احساسات و عقايد در كلاس

 

- اظهار نظر در مورد پيام هاي درس

 

- بحث و تبادل نظر در مورد دانش هاي زباني  

 

و ادبي

 

- انجام فعاليت هاي گروهي

 

- پاسخ به تمرين هاي بخش نوشتن

 

- جمله سازي

 

-نوشتن يك بند دربارهي مفهوم بيت و كاربرد  

 

نكات نگارشي در آن  

 

- مقايسهشعر ايرج با  شاعران پيشين

 

 

 

 

فعالیت های مربوط به درس ادبیات فارسی خانم صدیقه بازگیر

 

ترم اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:53  توسط  راهنمایی فاطمه الزهرا ناحیه 2 خرم آباد  | 

 

ميزان درصد  قبولي مدرسه راهنمايي فاطمه زهراء(س) يك از سال 1382 لغايت 1388

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 16:39  توسط  راهنمایی فاطمه الزهرا ناحیه 2 خرم آباد  | 

 

اهداف تشكيل جلسه كارگاهي مديران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 14:49  توسط  راهنمایی فاطمه الزهرا ناحیه 2 خرم آباد  | 

 

  

     كلاس كارگاهي مديران در خصوص طريقه كار با وبلاگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:57  توسط  راهنمایی فاطمه الزهرا ناحیه 2 خرم آباد  |